Banor

Hankmoloppets sträcklängder är 3,5 km (blåstreckad) / 7 km (röd) / 11,5 km (svart). Alla klassers start- och målgång sker vid sportplanen invid Hankmo skola som en gemensam masstart. Mini-Hankmoloppet är endast 800 m på Eidisbackvägen från skolan och tillbaka och syns inte på kartan.

Då deltagarna kommit ut på landsvägen svänger 3,5 km loppet till höger. Efter ännu en bit på landsvägen svänger 7 och 11,5 km loppet till höger.

Då 5,5 / 9,5 km återstår för 7 / 11,5 km loppet, svänger 11,5 km loppet till vänster för en extra runda i Hankmoskogen. Samtidigt svänger 7 km loppet till höger och förbinds med den kortaste sträcklängden då 2,5 km återstår. Vägvisare och skyltar finns utsatta längs banan.

Hankmo idrottsförening r.f.

hankmoif@idrott.fi