Banor

Hankmoloppets sträcklängder är 3,5 km (blåstreckad) / 7 km (röd) / 11,5 km (svart). Alla klassers start- och målgång sker vid sportplanen invid Hankmo skola som en gemensam masstart. Mini-Hankmoloppet är endast 800 m på Eidisbackvägen från skolan och tillbaka och syns inte på kartan.

Då deltagarna kommit ut på landsvägen (Västerhankmovägen, asfalt) svänger 3,5 km loppet till höger (grusväg). Efter ännu en bit på landsvägen svänger 7 och 11,5 km loppet till höger (traktorväg).

Då 5,5 / 9,5 km återstår för 7 / 11,5 km loppet, svänger 11,5 km loppet till vänster för en extra runda i Hankmoskogen. Samtidigt svänger 7 km loppet till höger (grusväg) och förbinds med den kortaste sträcklängden då 2,5 km återstår. Vägvisare och skyltar finns utsatta längs banan.

Hankmo idrottsförening r.f.

hankmoif@idrott.fi