SENIORVERKSAMHET

  • Två rinkbandylag i Korsholms Rinkbandyserie, ishallsträningar i Vasa Ishall september-mars
  • Fotbollslag i Vasas bolagsserie, fotbollsträningar i Västerhankmo
  • Gemensamma löpträningar
  • Deltagande i landsvägsstafetter, exempelvis Korsholmsstafetten, West Coast Race
  • Friidrottstävling i september

Hankmo idrottsförening r.f.

hankmoif@idrott.fi