HANKMOSPÅREN

Vintertid sköter föreningen om ca 30 km skidspår som även knyter ihop byarna Väster- och Österhankmo. För skötseln av skidspåren har föreningen en egen snöskoter och spårkalle samt ett antal synnerligen flitiga talkoarbetare. 

 

STÖD HANKMOSPÅREN

Att uprätthålla kilometervis med skidspår är inte kostnadsfritt. I Hankmo IFs regi sköts Hankmospåren, dock helt på talkobasis. Föreningen har bland annat en egen snöskoter och spårkalle för detta ändamål. Frivilliga monetära stöd för upprätthållandet av Hankmospåren kan inbetalas till Hankmo IFs konto vid Kvevlax SB: FI86 4958 1040 0750 89 med meddelandet "Hankmospåren". Tack för ert bidrag!

 

SPÅRSTATUS

25.03.2019 - Spåren smälter bort.

12.03.2019 - Spåren nypreparerade efter nysnö och i fint skick.

03.03.2019 - Spåren nypreparerade efter nysnö och i skick.

22.02.2019 - Hankmospåren är nu ihopkopplade med Mälsorspåret (7 km rundel, 1,8 km från Lakören). Börjar bli en del vatten på träskena/ån och barr i spåren.

26.01.2019 - Nydragna spår, även spåret till Andreas Knips Hembageri är i skick och vidare till Kvevlax sportstuga.

19.01.2019 - Djupare spår dragna. Ännu inte till Kvevlax/Österhankmo.

05.01.2019 - Tunna spår dragna. Stig på t.ex. vid Hankmo skola eller UF-lokalen i Västerhankmo.


19.04.2018 - Spåren inte längre brukbara.

17.02.2018 - Nu är alla skidspåren i bra skick, även spåret från Byagården i Österhankmo till Hömoss.

01.02.2018 - Skidspåren i gott skick. Även koppling till Kvevlax finns. Dock inga spår Lappträsk-Österhankmo byagård ännu.

28.12.2017 - Nu finns det skidspår draget runt slingan Västerhankmo UF-Byträsk-Storkärr-Skolan-UF och spåret Lakören-Storkärr.


13.03.2017 - Spåren regnar bort.

03.03.2017 - Nydragna spår från Hankmo skola och Västerhankmo UF.

25.02.2017 - Hankmospåren nu öppna! Spår går nu från Hankmo skola till Västerhankmo UF, Homlax och Hömoss samt till Storkärr, Lappträsk och Hömoss.
Parkering vid skolan eller UF. Spåren är tunna så använd inte de bästa skidorna.

 

 

ss

Hankmo idrottsförening r.f.

hankmoif@idrott.fi