MEDLEMSAVGIFT

År 2018 är medlemsavgiften 5 € per person. Avgiften kan betalas in på Hankmo IFs konto Kvevlax SB FI86 4958 1040 0750 89. Avgift för en familj är 20 €.

Hankmo idrottsförening r.f.

hankmoif@idrott.fi