STYRELSEN 2018

  • Kjell Sand, ordförande, kassör
  • Camilla Pääkkölä, vice ordförande
  • Niklas Mickelsson, sekreterare
  • Dennis Sundvik
  • Jouni Valkola
  • Agneta Nykvist

Hankmo idrottsförening r.f.

hankmoif@idrott.fi