STYRELSEN 2017

  • Kjell Sand, ordförande, kassör
  • Camilla Pääkkölä, vice ordförande
  • Dennis Sundvik, sekreterare
  • Jouni Valkola
  • Agneta Nykvist
  • Niklas Mickelsson

 

Hankmo idrottsförening r.f.

hankmoif@idrott.fi